Câu hỏi bạn có thể hỏi
 • Làm cách nào để mở tài khoản Facebook?
 • Làm cách nào để đăng nhập vào Facebook của tôi?
 • Tôi không thể đăng nhập
 • Facebook của tôi bị hack, tôi phải làm sao?
 • Tôi bị quên mật khẩu Facebook
 • Làm cách nào để thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu?
Gọi để được trợ giúp1900 6561
tong dai cong nghe
Tài khoản bị hack và giả mạo
Tài khoản của bạn phải đại diện cho bạn và chỉ mình bạn có quyền truy cập vào tài khoản đó. Nếu ai đó lấy được quyền truy cập vào tài khoản của bạn hoặc tạo tài khoản để giả danh bạn hoặc người khác, chúng tôi muốn trợ giúp. Chúng tôi cũng khuyến khích bạn cho chúng tôi biết về tài khoản đại diện cho người, thú cưng, nhân vật nổi tiếng hoặc tổ chức giả mạo hoặc không có thực.
Tai khoan bi hack va gia mao
 • Tài khoản bị hack

  Tôi cho rằng tài khoản của mình đã bị hack hoặc ai đó đang sử dụng trái phép tài khoản của tôi

  Tôi nghĩ tài khoản của bạn tôi đã bị hack.

 • Mạo danh tài khoản

  Làm cách nào để báo cáo một tài khoản mạo danh?

  Làm cách nào để báo cáo một tài khoản đang giả danh tôi?

  Làm cách nào để yêu cầu thông tin về dòng thời gian đang mạo danh tôi?

 • Tài khoản giả mạo

  Làm cách nào để báo cáo tài khoản giả mạo?

Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập hay sử dụng tài khoản Facebook của mình, liên hệ ngay với chúng tôi để được hướng dẫn trợ giúp

Gọi 1900 6561
content

Quên mật khẩu Facebook

Tại sao tôi được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập email của mình trong khi cố gắng đặt lại mật khẩu Facebook?

Làm cách nào để thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu?

Tôi không nhận được email để đặt lại mật khẩu.

Tôi không thể đặt lại mật khẩu của mình vì tôi đã đạt giới hạn đặt lại mật khẩu.

Tạo mã đăng nhập Trình quản lý doanh nghiệp

content

Trang cá nhân và cài đặt của bạn

Làm cách nào để thêm ảnh đại diện tạm thời?

Ai có thể nhìn thấy phần Bạn bè trên trang cá nhân của tôi?

Làm cách nào để tự động đặt trạng thái nhắn tin của Trang thành vắng mặt ngoài giờ làm việc?

Làm cách nào để tải xuống bản sao thông tin của tôi trên Facebook?

Làm cách nào để quảng cáo doanh nghiệp địa phương của tôi?

content

Giữ an toàn cho tài khoản của bạn

Tại sao tôi được yêu cầu nhập thông tin đăng nhập email của mình trong khi cố gắng đặt lại mật khẩu Facebook?

Làm cách nào để thay đổi hoặc đặt lại mật khẩu?

Tôi không nhận được email để đặt lại mật khẩu.

Tôi không thể đặt lại mật khẩu của mình vì tôi đã đạt giới hạn đặt lại mật khẩu.

Tạo mã đăng nhập Trình quản lý doanh nghiệp

content

Quyền riêng tư của bạn

Lối tắt quyền riêng tư của tôi là gì?

Cài đặt quyền riêng tư

Messenger Kids Privacy Policy

Cài đặt quyền riêng tư cho nhóm là gì?

Thiết lập quyền riêng tư của tôi không hoạt động bình thường.

Nếu bạn gặp khó khăn khi đăng nhập hay sử dụng tài khoản Facebook của mình, liên hệ ngay với chúng tôi để được hướng dẫn trợ giúp

Gọi 1900 6561